Alla Yh utförare från regionen kommer i år att närvara på Norrköpings Kompetensmässa den 29 mars. Vi bjuder samtidigt in till en intressant föreläsning.
YH4, logotype

Lärande i arbete - praktik

Praktik utgör en  stor del av utbildningstiden
En viktig del av en yrkeshögskoleutbildning är den del som består av LiA, Lärande i Arbete. LiA är ett arbetsplatsförlagt utbildningsmoment med yrkeskunnig handledning.

Den praktiska yrkesinriktningen förenas därigenom med de fördjupade teoretiska kunskaper utbildningen ger. Ett nära samarbete med branschen skapar dessutom kontakter inför framtiden för såväl studenter som arbetsgivare.

Kontakta aktuell utbildningsanordnare om du vill erbjuda plats för en LIA-studerande. Se kontaktuppgifter under respektive utbildning.