Många utbildningar är fortfarande öppna för så kallad "sen ansökan” ändå att sista ansökningsdag är passerad. Kontakta respektive utförare för att ta reda på om ansökningar fortfarande tas emot.
YH4, logotype

Vad är Yh4.se?

Yh4.se är ett samarbete mellan de organisationer i Östgötaregionen med omnejd som anordnar yrkeshögskoleutbildningar.

Samarbetet syftar till att marknadsföra det totala utbudet av yrkeshögskoleutbildningar i omårdet gentemot potentiella studerande, men även att skapa en medvetenhet om utbildningsformen hos studie- och yrkesvägledare, coacher med flera.

Syftet är också att informera arbetslivet om fördelarna med yrkeshögskolan och att få fler företag och organisationer involverade i arbetet.

Yh4.se samordnas av Östsvenska Yrkeshögskolan AB, www.osyh.se