YH4, logotype

Affärslogistik

Vad är logistik?
Logistik är läran om effektiva flöden, från råvara till slutkonsument. Målet med logistik är att produkten ska befinna sig på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt. Kvalitets- och serviceökning i kombination med lägre kostnader är andra centrala delar inom logistik. Man får heller inte glömma att effektiva flöden också inbegriper flödet av information och betalningar.

Logistikens fem "R"
Logistik beskrivs ofta med hjälp av de fem R:en; rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid, i rätt kvantitet och i rätt kvalitet. Detta ska dessutom åstadkommas till lägsta möjliga kostnad.

Logistik handlar om att stärka företagets konkurrenssituation och är kanske det område där företagen har störst behov av att effektivisera, samtidigt som det också är här de största möjligheterna till effektivisering finns. För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på en internationell marknad krävs det att de är mycket bra på logistik.

Vad kan man arbeta med efter genomgången utbildning?
Efter genomgången utbildning kan man t ex arbeta inom områden som inköp/materialförsörjning, produktion/lagerhållning och transport/distribution. Logistiker behövs i de flesta branscher som industri, handel och transport.

Intresseanmälan

Är du nyfiken på den här utbildningen? Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi till dig med mer information.

Ditt namn*

Din e-postadress*

Utbildning(ar) du är intresserad av*

Vad vill du veta mer om?

Solens färg*
(Används som en kontroll för att hindra spam och liknande)

Affärslogistik

S_185_123_afl

Utbildningsform:

Yrkeshögskola

Studieort:

Norrköping

Antal poäng:

400 Yh-poäng

Sista ansökningsdatum:

2018-04-15

Startdatum:

Augusti 2018

Kontaktperson:

Berit Svensson

Telefonnummer:

011-15 39 40

E-post:

info@logistikprogrammet.org

Webbadress:

www.logistikprogrammet.org