YH4, logotype

Kvalificerat inköp och upphandling

Har du en dröm om att bli inköpare? Vill du satsa på ett spännande framtidsyrke?

Vad är inköp?
Inköp har i dag en viktig strategisk roll att fylla i alla verksamheter och förståelsen för att denna viktiga funktion påverkar företagets totalekonomi har i hög grad uppmärksammats både inom stat, kommun och privat sektor. En allt större andel av slutproduktens eller tjänstens värde köps in utifrån och att kunna se möjligheterna och begränsa riskerna i leverantörsledet adderar till företagets konkurrenskraft.

Den kanske viktigaste förklaringsfaktorn och drivkraften bakom utvecklingen av inköpsfunktionen är dagens hårda globala konkurrens, som i sin tur skapat behov av att arbeta i dynamiska och värdeskapande nätverk med andra företag och organisationer. En inköpare måste ha bred kompetens som omfattar allt från produktkännedom till kunskaper inom affärsjuridikområdet.

Inköparen måste både känna till konkurrensregler, ha kunskap inom offentlig upphandling och behärska ren inköpsteknik. Vidare måste en inköpare ha god kunskap om förhandlingsteknik och ha goda språkkunskaper med fokus på yrkesområdet. Inköparen ska också ha en god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt. Goda kunskaper inom IT-området är en förutsättning eftersom upphandling allt oftare görs elektroniskt.

Effektivt inköp handlar också mycket om logistik, där inköpsfunktionen är en viktig del i flödet. Det är många och skilda kompetenser som fordras för detta yrkesområde och det stora antalet platsannonser som förekommer visar att kompetensen är efterfrågad.

Intresseanmälan

Är du nyfiken på den här utbildningen? Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi till dig med mer information.

Ditt namn*

Din e-postadress*

Utbildning(ar) du är intresserad av*

Vad vill du veta mer om?

Vattnets färg*
(Används som en kontroll för att hindra spam och liknande)

Kvalificerat inköp och upphandling

S_185_123_ki

Utbildningsform:

Yrkeshögskola

Studieort:

Norrköping

Antal poäng:

400 Yh-poäng

Behörighet:

För att vara behörig till denna utbildning krävs, utöver den grundläggande behörigheten för yrkeshögskola, särskilda förkunskaper.
Du behöver godkänt betyg eller över i kurserna:
• Matematik 2
• Engelska 6
• Svenska 2 (alt Svenska som andraspråk 2)
• Inköp 1
• Inköp 2
• eller kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Kontaktperson:

Berit Svensson

Telefonnummer:

011-15 39 40

E-post:

berit.svensson@logistikprogrammet.org

Webbadress:

www.logistikprogrammet.org