YH4, logotype

Elkonstruktör

Utbilda dig till elkonstruktör och vi kan garantera dig ett varierat yrkesliv med stora karriärmöjligheter. Som elkonstruktör är du en nyckelperson i processen, från ritning till färdig produkt och du skapar ritningar för den elektronik som finns i alla typer av byggnader och miljöer. Du arbetar med utredningar, framtagning och underhåll av produkter där design, installation och verifiering ingår. Utbildningen ger dig rätt kompetens, både teoretiskt och praktiskt, eftersom arbetslivet har varit med och tagit fram utbildningen.

Vad arbetar jag med?

I din yrkesroll arbetar du med CAD och 3D modellering, för att skapa bra underlag för projektens framtida arbete. Det betyder att du är med och skapar elkonstruktionerna från allra första början. Att göra tekniska ritningar och samordna upphandlingar av teletekniska system blir din vardag, samtidigt som du upprättar handlingar och ritningar.

Elkonstruktion handlar även om att projektera både kostnads- och energieffektiva elinstallationer, säkerhetstekniska övervaknings-, larm- och passagesystem. Du lär dig hur avtal med olika parter kan se ut, hur de formuleras och hur de fungerar. Du kan också tolka lagar och sköta juridiska relationer. Utbildningen ger dig kunskap i att omsätta kundens krav och önskemål till tekniska systemlösningar, och även att analysera och föreslå förbättringar utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Som elkonstruktör har du kundkontakt och därför får du verktyg och metoder för att kommunicera både muntligt och skriftligt, samtidigt som du kan lyssna och ge feedback beroende på målgrupp och kulturer. För att arbetsplatsen ska vara säker, arbetar du kontinuerligt med arbetsmiljöarbete. Branschens krav ändras ständigt och som elkonstruktör analyserar och anpassar du arbetet utifrån det. Du tar även hänsyn till aktuell forskning, den tekniska utvecklingen, näringslivet, miljön och kundens behov i ditt arbete.

Intresseanmälan

Är du nyfiken på den här utbildningen? Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi till dig med mer information.

Ditt namn*

Din e-postadress*

Utbildning(ar) du är intresserad av*

Vad vill du veta mer om?

Kommer efter tisdag*
(Används som en kontroll för att hindra spam och liknande)

Elkonstruktör

S_184_82_el

Utbildningsform:

Yrkeshögskola

Studieort:

Linköping

Antal poäng:

400 Yh-poäng

Sista ansökningsdatum:

6 maj 2019

Startdatum:

September 2019

Kontaktperson:

Carina Andersson Franzén

Telefonnummer:

070-535 64 55

E-post:

carina.andersson.franzen@tucsweden.se

Webbadress:

www.tucsweden.se/yrkeshogskola...