YH4, logotype

Stödpedagog

Arbetar du som skötare, habiliteringsassistent eller stöd- assistent inom LSS-verksamhet? Är du redo för nästa steg? För att erbjuda stöd, vård och omsorg som kan leva upp till lagarnas intentioner krävs mer kvalificerad arbetskraft inom funktionsned- sättningsområdet. Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Antalet brukare som behöver och beviljas stöd i Sverige fortsätter att öka. Det finns ett stort behov av stödpedagoger och allt fler kommun- er inför titeln stödpedagog i sina verksamheter.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Du får även spe- cialiserade kunskaper om etik och professionellt förhållningssätt, salutogent och lösningsinriktat arbetssätt, individuellt bemötande, anpassa stöd och bemötande, kvalitetsarbete, pedagogisk handledning och digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Stödpedagog inom funktionsnedsättningsområdet.

Innehåll och upplägg

Utbildningen går på halvfart och består av 200 yh-poäng vilket innebär att den pågår under 80 veckor. Du läser på distans med ett antal fysiska studi- eträffar i Linköping eller Västerås. Mellan närträffarna kommer du arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Du kommer även, varje vecka, att ha lärarledd tid via Skype.

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och webbkamera.

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kom- petenser för att fungera som medarbetare inom funktionsnedsättningsom- rådet och som handledare för närstående samt kollegor inom området. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Examen

Efter utbildningen får du Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i samtliga kurser som ingår i utbildningen.

Intresseanmälan

Är du nyfiken på den här utbildningen? Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi till dig med mer information.

Ditt namn*

Din e-postadress*

Utbildning(ar) du är intresserad av*

Vad vill du veta mer om?

Kommer efter tisdag*
(Används som en kontroll för att hindra spam och liknande)

Stödpedagog

S_185_69_bild-yrkeshogskola-stodpedagog-616x230px

Utbildningsform:

Yrkeshögskola, distans

Studieort:

Linköping

Antal poäng:

200 Yh-poäng

Sista ansökningsdatum:

5 maj 2020

Startdatum:

Hösten 2020

Telefonnummer:

08-522 506 80

E-post:

yrkeshogskola@kui.se

Webbadress:

www.kui.se/kui-yrkeshogskola/s...