YH4, logotype

Skogsplanerare

Att arbeta med skogsplanering är ett fritt och självständigt arbete som kräver specialistkompentens. Du arbetar åt ett skogsföretag eller är egen företagare som uppför uppdrag åt skogsägare eller skogsföretag. Du utför fältarbete som Du sedan sammanställer och analyserar. I utbildningsplanen anges följande:

Efter avslutad utbildning ska den studerande:

• Kunna använda utrustning och metoder för skoglig datainsamling och skogsuppskattning.

• Kunna framställa en grön skogsbruksplan.

• Kunna göra åtgärdsförslag och avverkningsberäkningar.

• Kunna kombinera produktions och miljömål.

• Kunna översätta lagkrav och certifieringsregler till praktiska tillämpningar.

• Självständigt kunna planera skogliga åtgärder.

• På egen hand inventera och samla in skogliga uppgifter och data

• samt att stämpla rotposter

• Arbeta självständigt med att följa upp skogliga åtgärder.

• Att starta upp och driva ett branschanknutet företag.

• Kunna bedöma natur och vattenmiljöers värde.

 

Vad blir jag?

Efter genomförd utbildningen med betyg minst godkänt i alla kurser får du en Yh – examen som Skogsplanerare. Du kan arbeta med att göra skogsbruksplaner och planering av skogliga åtgärder som till exempel avverkning och skogsvård. Du kan vara anställd eller jobba i eget företag.

Utbildningen ges vid:
Vretagymnasiet
Järngården 3
590 76 Vreta Kloster

Hitta till Vretagymnasiet!

 

Läs mer på:
www.nbg.nu/

Intresseanmälan

Är du nyfiken på den här utbildningen? Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi till dig med mer information.

Ditt namn*

Din e-postadress*

Utbildning(ar) du är intresserad av*

Vad vill du veta mer om?

Kommer efter bokstaven b*
(Används som en kontroll för att hindra spam och liknande)

Skogsplanerare

Utbildningsform:

Yrkeshögskola

Studieort:

Vreta Kloster, Linköping

Antal poäng:

200 Yh-poäng

Startdatum:

2014-08-04

Antal platser:

16

Behörighet:

Förutom grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan ställs följande krav på särskilda förkunskaper:

- Minst ett års arbetserfarenhet efter gymnasiet.

- Körkort lägst klass B

- Minst betyg E (Godkänd) i kursen Skogsskötsel 1 eller motsvarande kunskaper.

- Minst betyg E (Godkänd) i kursen Motorsåg och röjsåg 1 eller motsvarande kunskaper.

- Minst betyg E (Godkänd) i kursen Naturbruk eller motsvarande kunskaper.

Kunskaper motsvarande gymnasiekurserna kan man, t ex få genom arbete, kortare kurser, och studiecirklar. Ledningsgruppen bedömer om tillräckliga kunskaper finns. Är du osäker på din behörighet, tag då kontakt med ansvarig på Vreta Yrkeshögskola. Om det behövs kan du få hjälp med en plan för att bli behörig. Det finns också möjligheter att göra undantag från krav på behörighet, om den sökande bedöms klara utbildningen och kommer att klara det yrke utbildning leder till.

Kontaktperson:

Anders Larsson

Telefonnummer:

013-227933

E-post:

Anders.S.Larsson@lio.se

Webbadress:

www.nbg.nu/