YH4, logotype

Så kan du engagera dig

Många fördelar med att engagera sig i yrkeshögskolan
För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. Som arbetsgivare kan du vara aktiv i både planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda LIA/praktik.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp där majoriteten av ledamöterna är företrädare för arbetslivet. I ledningsgruppen finns även representanter från det offentliga skolväsendet och högskolan. Dessutom finns det alltid minst en studeranderepresentant, som tillsammans med ledningsgruppen beslutar hur upplägget för undervisningen ska se ut. Gemensamt strävar de efter att säkerställa att utbildningen resulterar i eftertraktad arbetskraft.