YH4, logotype

Vad är Yh4.se?

Yh4.se är ett samarbete mellan de organisationer i Östgötaregionen med omnejd som anordnar yrkeshögskoleutbildningar.

Samarbetet syftar till att marknadsföra det totala utbudet av yrkeshögskoleutbildningar i omårdet gentemot potentiella studerande, men även att skapa en medvetenhet om utbildningsformen hos studie- och yrkesvägledare, coacher med flera.

Syftet är också att informera arbetslivet om fördelarna med yrkeshögskolan och att få fler företag och organisationer involverade i arbetet.

Yh4.se samordnas av Östsvenska Yrkeshögskolan AB, www.osyh.se