YH4, logotype

Vanliga frågor och svar

Källa: YH-myndigheten

Vem kontaktar jag för mer information om en utbildning?
Kontakta alltid utbildningsanordnaren, dvs. skolan som driver utbildningen, i första hand. Se kontaktuppgifter i listan över utbildningar.

Hur mycket praktik ingår i utbildningarna?
De allra flesta utbildningarna kombinerar teori med praktik ute på en arbetsplats. Det kallas för LIA (Lärande i arbete). Inom yrkeshögskolan finns inga generella regler men utbildningar som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen måste dock innehålla minst 25% LIA.

Får man studiemedel för studier på yrkeshögskolan?
Ja, alla utbildningar berättigar till studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Det gäller även praktikperioderna (LIA).

Kostar det något att studera på yrkeshögskolan?
Utbildningarna inom yrkeshögskolan är avgiftsfria, det vill säga skolorna tar inte ut några undervisningsavgifter. Däremot får du själv betala för litteratur och annat studiematerial.

Leder studierna till någon examen?
Utbildningar som är minst ett år långa avslutas med en examen. Examensbeteckningarna skiljer sig dock åt:

Yrkeshögskoleutbildningar som är minst ett år långa avslutas med en Yrkeshögskoleexamen. Utbildningar som är minst två år långa kan avslutas med en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. För detta krävs dock att minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i Arbete (LiA) och att ett examensarbete ingår i utbildningen.

Hur ser poängsystemet ut?
Inom yrkeshögskolan anger man utbildningarnas längd i poäng. På yrkeshögskoleutbildningar anges längden i Yh-poäng, där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

Mer information

Fler frågor och svar hittar du på

www.myh.se