YH4, logotype

Vad är yrkeshögskolan?

Utbildar enligt arbetsmarknadens behov
Yrkeshögskoleutbildningar svarar mot ett behov på arbetsmarknaden och de utvecklas och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Det nära samarbetet med arbetslivet präglar hela utbildningen. Arbetsgivare är aktiva både i planeringen av utbildningarna och i genomförandet, till exempel genom att föreläsa och att erbjuda praktik.

Stora chanser till jobb
De allra flesta utbildningar inom yrkeshögskolan kombinerar teori med praktik ute på en arbetsplats. Det kallas för LiA (Lärande i Arbete). Genom LiA:n får du som studerande arbetslivserfarenhet redan under studietiden, och dessutom kontakt med möjliga arbetsgivare innan du är examinerad. Undersökningar visar att majoriteten av de studernade får arbete direkt efter avslutad utbildning.

KY blev YH
Kvalificerad yrkesutbildning (KY) har funnits i cirka 15 år men har nu gjorts om till yrkeshögskoleutbildning (YH).

Myndigheten för yrkeshögskolan
Yrkeshögskoleutbildningar kontrolleras av Myndigheten för yrkeshögskolan. På deras hemsida kan du läsa mer.

 

Mer information

Myndigheten för yrkeshögskolan
www.myh.se