YH4, logotype

Vad är yrkeshögskolan?

Detta är yrkeshögskolan:

Yrkeshögskoleutbildningar finns för att de behövs
Yrkeshögskoleutbildning kännetecknas av flexibilitet. Utbildningarna är anpassade efter arbetslivets aktuella behov och efterfrågan. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. Utbildningarna omprövas med jämna mellanrum. Arbetslivets intresse och efterfrågan på kompetens avgör om de får fortsätta.

Utbildningar inom de flesta branscher
Yrkeshögskolan samlar eftergymnasiala yrkesutbildningar under ett och samma tak. Utbildningarna finns inom många olika områden – IT, ekonomi, vård, turism, restaurang, bygg, lantbruk, media, teknik m.fl. Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar tillstånd, granskar utbildningarnas kvalitet, följer upp resultat och gör den samlade bedömningen av arbetsmarknadens behov av utbildning.

Utbilningsanordnare
Utbildningarna inom yrkeshögskolan anordnas av många skilda aktörer. Det finns både offentliga utbildningsanordnare och privata, både stora företag och små organisationer. Varje utbildningsanordnare måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan. Med tillståndet följer rätt till statsbidrag och examensrätt. Det finns specifika kriterier för tillståndsgivning, som tar hänsyn både till utbildningens kvalitet och arbetsmarknadens behov.

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan
www.myh.se