YH4, logotype

Affärslogistik

S_600_619_afl-2019-1

Är du bra på att planera, genomföra och effektivisera? Då är Affärslogistik en utbildning för dig!

Logistik innebär att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt och på så sätt öka företagens konkurrenskraft. Behovet av skickliga logistiker blir allt större, bl a inom branscher som industri, handel, sjukvård, transport och bygg.

Logistik handlar om effektiva flöden. Det kan handla både om fysiska flöden, såväl som informations- och ekonomiflöden. Inom logistiken organiseras och kontrolleras flöden från råvara till slutkonsument. Att ha en väl fungerande logistik är avgörande för företagets konkurrenskraft.

Logistikens betydelse för organisationen sprids till allt fler branscher - därför behövs skickliga logistiker.

Roller du kan komma att ha efter utbildningen:
• Produktionsplanerare
• Logistikutvecklare
• Logistikkoordinator
• Materialstyrare

Intresseanmälan

Är du nyfiken på den här utbildningen? Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi till dig med mer information.

Ditt namn*

Din e-postadress*

Utbildning(ar) du är intresserad av*

Vad vill du veta mer om?

Kommer med paket på julafton*
(Används som en kontroll för att hindra spam och liknande)

Affärslogistik

S_185_191_afl-2019-1

Utbildningsform:

Yrkeshögskola

Studieort:

Norrköping

Antal poäng:

400 Yh-poäng

Startdatum:

Har passerat

Kontaktperson:

Emma Wahlström

Telefonnummer:

011-15 39 40

E-post:

emma.wahlstrom@norrkoping.se