YH4, logotype

Flygtekniker

S_415_277_flyg1

Flygtekniker arbetar i underhållsorganisationer och utför bland annat reparationer och tillsyner på flygfarkoster.

Arbetet: Fokus på ansvar och kvalitet
Som flygtekniker har du ett stort ansvar och många personer litar på att ditt arbete utförs korrekt, kraven på säkerhet och kvalitet är höga. Att kunna inhämta information ur manualer och tillgodogöra sig ny teknik, både på svenska och engelska, är något yrkesrollen kräver. Som flygtekniker verkar du både självständigt och i samarbete med andra. Vanliga arbetsuppgifter inkluderar underhåll av flygfarkoster, struktur och kompositarbeten samt planering och beredning av underhåll

Internationella karriärmöjligheter
Utbildningen regleras av EU:s lagstiftning inom det europeiska luftfartsregelverket. Det innebär att du efter genomförd godkänd utbildning och praktik kan erhålla en certifiering som är godkänd i hela Europa. De teoretiska examinationerna genomförs av studenterna på en av regelverket avsatt tid och består av flervalsfrågor och i förekommande fall essäfrågor. Även praktiska examinationer genomförs.

Lokalisering
Vår skola heter Aviation Technical Training och vi har våra lokaler på Malmen strax utanför Linköping med närhet till både civil och militär luftfart.

Utbildningen
Vi utbildar flygtekniker i kategorierna B1.1, B1.3 och B1.4 vilket betyder flygplan med gasturbinmotorer och helikoptrar med gasturbin respektive kolvmotorer. Du väljer din huvudkategori med tillhörande teori och praktik och får samtidigt möjlighet att genomföra teoretiska prov i den andra kategorin vilket sammantaget ger dig de bästa möjligheterna att erhålla utbildningsbevis i samtliga kategorier.

Valet av kategori gör du efter kursstart och vi kommer hjälpa dig med all nödvändig information inför valet.

Utbildningen består av tre delar: teoriundervisning, intern praktik och lärande i arbete (LIA). Utöver detta tillkommer ett examensarbete.

Läs mer på:
osyh.se/flygtekniker/

Intresseanmälan

Är du nyfiken på den här utbildningen? Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi till dig med mer information.

Ditt namn*

Din e-postadress*

Utbildning(ar) du är intresserad av*

Vad vill du veta mer om?

Solens färg*
(Används som en kontroll för att hindra spam och liknande)

Här finns vi:


Flygtekniker

S_185_123_flyg1

Utbildningsform:

Yrkeshögskola

Studieort:

Linköping

Antal poäng:

420 Yh-poäng

Sista ansökningsdatum:

7 maj 2024

Startdatum:

Hösten 2024

Kontaktperson:

Henrik Lilliesköld

Telefonnummer:

0722-400890

E-post:

henrik.lillieskold@linkoping.se

Webbadress:

osyh.se/flygtekniker/