YH4, logotype

Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar blir det allt viktigare med väl fungerande varuflöden. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningarna. Yrkets karaktär har de senaste åren förändrats radikalt beroende på att alltmer komplexa logistik- och transportbeslut måste fattas.

Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistiklösningar, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.

Utbildningen bytte namn 2021 från Logistiker/Speditör med miljöprofil till Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil.

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Logistiker/Speditör med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om hur internationell transportlogik och hållbarhet går till och aktuellt regelverk kring internationella transporter. Du ska även ha kunskaper om hur man räknar på transportekonomi, transportval ur ett hållbarhetsperspektiv och beräkningen av en transports miljöpåverkan samt logistikens betydelse för samhället inklusive infrastrukturens betydelse för transporter.

Utbildningen går även igenom om hur affärsmässiga förhandlingar går till och hur transportslagen, tullproceduren, internationella avtal och leveransvillkor på verkar arbetet. Du får även kunskaper om miljö- och säkerhetskrav samt kvalitetssäkring av arbetet.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen, efter fullgjord utbildning erhåller du ett examensbevis.

Intresseanmälan

Är du nyfiken på den här utbildningen? Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi till dig med mer information.

Ditt namn*

Din e-postadress*

Utbildning(ar) du är intresserad av*

Vad vill du veta mer om?

Solens färg*
(Används som en kontroll för att hindra spam och liknande)

Logistiker/Speditör med hållbarhetsprofil

Utbildningsform:

Yrkeshögskola, distans

Studieort:

Stockholm

Antal poäng:

400 Yh-poäng

Sista ansökningsdatum:

5 maj 2023

Startdatum:

21 augusti 2023

Telefonnummer:

08-32 22 12

E-post:

info@sih.se