YH4, logotype

Handledare inom LSS och socialpsykiatri

Psykisk ohälsa ökar, befolkningen blir äldre och omsorgstagare får allt mer komplexa problem som involverar fler instanser och ökat behov av samordning. Som handledare inom LSS och socialpsykiatri hjälper du människor med psykiska, neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar att få ökad livskvalitet genom att stödja brukare i deras dagliga sysselsättning. Tillsammans med övriga medarbetare kommer du att utveckla, anpassa och leda aktiviteter efter deltagarnas förutsättningar, behov, intressen och mål. Du hjälper även till att samordna hjälp från olika instanser i samhället genom att finnas med som stöd vid myndighetskontakt, exempelvis socialtjänst, psykiatri, primärvård eller anhöriga.

Handledare med specialistkompetens inom LSS och socialpsykiatrin utgör en viktig kompetens för att kvalitetssäkra verksamheterna.

Utbildningen ges på 75%.

Intresseanmälan

Är du nyfiken på den här utbildningen? Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi till dig med mer information.

Ditt namn*

Din e-postadress*

Utbildning(ar) du är intresserad av*

Vad vill du veta mer om?

Solens färg*
(Används som en kontroll för att hindra spam och liknande)

Handledare inom LSS och socialpsykiatri

Utbildningsform:

Yrkeshögskola

Studieort:

Linköping, distans

Antal poäng:

250 Yh-poäng

Sista ansökningsdatum:

10 april 2023

Startdatum:

Augusti 2023

Kontaktperson:

Jenny Samuelson

Telefonnummer:

013-31 42 04

E-post:

jenny.samuelson@plushogskolan.se