YH4, logotype

Våld i nära relation

Våld i nära relationer innefattar alla typer av våld där den utsatte har en nära relation till förövaren. Det kan handla om fysiskt och psykiskt våld såväl som sexuellt och materiellt. I många fall orsakas det av exempelvis svartsjuka, ekonomiska konflikter, alkoholproblematik, narcissism eller hedersförtryck där den ena parten vill ha makt och kontroll över den andra. Eftersom det ofta hålls innanför hemmets väggar kan det vara svårt för utomstående att upptäcka problemet. För att kunna våldsbekämpa krävs det att ämnet uppmärksammas och att rätt stödinsatser sätts in. Utbildningen lär dig att identifiera, hantera och ställa frågor kring våld samt ge stöd till barn och vuxna i utsatthet.

Vem riktar sig kursen till?

Våld i nära relation är en fördjupningskurs som riktar sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården, exempelvis socialpsykiatrin eller LSS, och har grundläggande förståelse för omvårdnad och bemötande. Kursen är skapad utifrån branschens behov där du som yrkesverksam vidareutbildas inom området för att kunna ta större ansvar, säkerställa hög patientsäkerhet och höja verksamhetens kompetens.

Utbildningen ges på 50% studietakt över 32 veckor.

Våld i nära relation

Utbildningsform:

Yrkeshögskola

Studieort:

Linköping, distans

Antal poäng:

80 Yh-poäng

Sista ansökningsdatum:

Våren 2023

Startdatum:

September 2023