YH4, logotype

Funktionsnedsättningar och samsjuklighet

Utbildningen ger insikt i hur det är att leva med funktionsnedsättningar och förståelse för alla personers rätt till goda levnadsvillkor. Genom ökad kunskap om funktionsnedsättningar och samsjuklighet minskar risk för missförhållanden, hot om våld och kränkningar. Det bidrar till en mer patientsäker vård och omsorg, där stigmatiseringen minskar och respekt för jämlik vård ökar. Utbildningen ger förståelse för samhällets utveckling och påverkan på personer med funktionsnedsättningar och vilka begränsningar samt konsekvenser som finns i den enskildes vardag. Branschen ser ett ökat behov av LSS bland personer med intellektuella, neuropsykiatriska och psykiska funktionshinder.

Vem riktar sig fördjupningskursen till?

Funktionsnedsättningar och samsjuklighet är en specialiseringsutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, som exempelvis undersköterska, behandlingsassistent, stödassistent eller liknande yrkesroller. Utbildningen är skapad utifrån branschens behov där du som yrkesverksam får kompetensutveckling i området.

Utbildningen ges på 50% studietakt över 12 veckor.

Intresseanmälan

Är du nyfiken på den här utbildningen? Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi till dig med mer information.

Ditt namn*

Din e-postadress*

Utbildning(ar) du är intresserad av*

Vad vill du veta mer om?

Vattnets färg*
(Används som en kontroll för att hindra spam och liknande)

Funktionsnedsättningar och samsjuklighet

Utbildningsform:

Yrkeshögskola

Studieort:

Linköping, distans

Antal poäng:

30 Yh-poäng

Sista ansökningsdatum:

Våren 2023

Startdatum:

Oktober 2023

Kontaktperson:

Olivia von Alten

E-post:

olivia.vonalten@plushogskolan.se