YH4, logotype

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

S_600_337_vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner-1920x1080

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar som undersköterska och dig som arbetar inom LSS så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande. Du läser på distans och halvfart under 10 veckor så att du kan kombinera arbete med studier.

Forskning visar att det finns stora brister gällande både kunskap och rutiner kopplat till vårdhygien och smittspridning. Genom kontinuerlig utbildning av personal kan smittspridning och risk för vårdrelaterade infektioner minska. Denna YH-kurs ger dig kompetens för att ta ett utökat ansvar i din verksamhet i form av att avlasta chef, handleda kollegor och tillse att uppsatta rutiner följs samt bidra till att minska riskerna för smittspridning och därmed minska onödigt lidande för den enskilde.

Intresseanmälan

Är du nyfiken på den här utbildningen? Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi till dig med mer information.

Ditt namn*

Din e-postadress*

Utbildning(ar) du är intresserad av*

Vad vill du veta mer om?

Sveriges huvudstad*
(Används som en kontroll för att hindra spam och liknande)

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

S_185_104_vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner-1920x1080

Utbildningsform:

Yrkeshögskola, Distans

Studieort:

Linköping

Antal poäng:

200 Yh-poäng

Sista ansökningsdatum:

Inväntar besked från MYH maj 2024

Startdatum:

September 2024

Telefonnummer:

08-522 506 80

E-post:

yrkeshogskola@kui.se